Jak nakládám s osobními údaji, které mi při používání mých služeb poskytujete:

Všechny údaje jsou u mě v bezpečí a Vaše data nikomu nepředávám.

Získané osobní a další údaje považuji za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovávám v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm  eviduji, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů. Žádost o vymazání je možné zaslat na martina@zlweb.cz.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich osobních dat.

I. Kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:

Martina Navláčilová

IČ: 04575911

E-mail:  martina@zlweb.cz

(dále jen „správce“).

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro poskytnutí dohodnuté služby.

III. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení Vašeho dotazu, případně reakce na Vaši poptávku a to včetně další komunikace související s předmětem Vašeho podnětu.

IV. Doba uložení osobních údajů

Vaše kontaktní údaje budu včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 60 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se mým zákazníkem, budu za účelem možnosti další správy Vašich webových stránek automaticky uchovávat kontaktní údaje po neomezenou dobu. Pokud si nepřejte, aby Vaše kontaktní údaje byly po neomezenou dobu uchovávány, můžete s tímto písemně vyslovit nesouhlas

V. Kdo další bude mít přístup k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům má přístup pouze správce. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

VII. Kde si můžete stěžovat

Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Martina Navláčilová

IČ: 04575911

E-mail:  martina@zlweb.cz

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz http://www.uoou.cz .